Berlevåg folkebibliotek

OM OSS

Fotografi av oppstilte kvenske bøker

Foto: Biblioteket

Biblioteket

Berlevåg folkebibliotek flyttet i nye lokaler i 2007, biblioteket er et kombinasjonsbibliotek og huser skolebiblioteket også.

Virksomheten vår er hjemlet i Bibliotekloven og skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.

Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent.

Translate »