kvensk

Berlevåg folkebibliotek

"Bok til alle"

Föreeninki Leser søker bok – tekkee työtä sen etheen ette jokaisen pittää päästä kiini hyviin kirjoihin,- kans het joilla eriliikasista syistä oon vaiva lukea. Biblioteekit jokka tekkee yhteistyötä tämän föreeninkin kans oon nimitetty Bok til alle- biblioteekeiksi. Met saamma kirjapaketteja joissa oon räätälöityä litteratuuria ja tietomateriaalia Leser søker bok – föreeningiltä. Meän mielestä oon tähellistä antaa ulos tietoa räätälöidystä litteratuurista.

Käy Leser søker bok- sivuila täältä.
Haje Leser søker bok-kirjoja suorhaan Boksøk-sivuilta.

Leser søker bok-föreeninki

Tiesitkö ette?...

Leser søker bok- föreeninki tukkee helpolukuisten ja räätälöityjen kirjoitten ulosantamista.

Tiesitkö ette?...

Leser søker bok: lla oon sopimus 360 biblioteekkien kans.

Translate »